Tá Coláiste Íde lonnaithe i dtigh galánta Seoirseach, eastát an Tiarna Fionntrá mar a bhí. Tá 104 acra talún timpeall ar an gcoláiste, 50 acra coillte ina measc.

Bhunaigh Roinn an Oideachais an coláiste mar choláiste ullmhúcháin do chailíní sa bhliain 1927, agus siad Siúracha na Trócaire a bhíodh á rith. Tá na céadta múinteoirí le Gaeilge líofa ó áiteanna ar fud na tíre cothaithe ag an gcoláiste ó shin. Nuair a tháinig deireadh le scéim na gcoláistí ullmhúcháin sa bhliain 1961, lean Siúracha na Trócaire orthu ag reachtáil Choláiste Íde mar scoil chónaithe do chailíní ar an dara leibhéal, agus ag cur oideachais as Gaeilge ar fáil mar ullmhúchán do scrúdaithe an stáit. Sa lá atá inniu ann, is faoi choimirce Chairde Choláiste Íde Teoranta a reachtáltar Coláiste Íde; sin comhlacht teoranta le stádas mar charthannacht, a chuir iar-scoláirí, muintir na scoláirí, agus cairde an choláiste ar bun sa bhliain 1996.

Tá an coláiste ag cur oideachas ar chaighdeán ard ar fáil i gcónaí do chailíní ó áiteanna ar fud na hÉireann. Sé Coláiste Íde an t-aon scoil amháin dá shórt i nÉirinn, scoil chónaithe seacht lá do chailíní a reachtáltar go hiomlán as Gaeilge. Tá éiteas an Choláiste préamhaithe i mana an Choláiste, “Gloine ár gCroí”.

Tá spás i gColáiste Íde do 150 scoláire, agus is mó buntáiste a bhaineann leis an oideachas Gaelach a cuirtear ar fáil ann. Iad siúd a thaobhaíonn leis an oideachas dátheangach, maíonn siad go dtugann a leithéid d’oideachas buntáistí tréana cognaíochta do na scoláirí, mar aon le cumas méadaithe chun fadhbanna a réiteach, agus leibhéal ardaithe litearthachta. Is scoil chónaithe Chaitliceach é Coláiste Íde, agus seasaíonn an coláiste go daingean le prógram oideachais le meon na Críostaíochta.