Cúrsa meánscoile 5 bliana a leanann gach scoláire i gColáiste Íde- 3 bliana don Teastas Sóisearach agus 2 bhliain don Ard Teastas.

An tSraith Shóisearach

Croí-ábhair Ábhair Roghnach Ábhair neamh-scrúdaithe
Gaeilge Ceol O.S.S.P.
Béarla Staidéar Gnó Corp Oideachas
Mata Ealaíon Creideamh
Fraincis Treoir Ghairm
Stair
Tíreolaíocht
Eolaíocht
Eacnamaíocht Bhaile
O.S.P.S.

 

 

 

 

 

 

An tSraith Shinsearach

Croí-ábhair Ábhair Roghnach Ábhair neamh-scrúdaithe
Gaeilge Tíreolaíocht Creideamh
Béarla Stair Corp Oideachas
Mata Ceol Treoir Ghairm
Fraincis Ealaín
Bitheolaíocht Fisic
Ceimic
Eacnamaíocht Bhaile
Staidéar Gnó

Tá Gearmáinis agus Spáinnis ar fáil go príobháideach

 

 

This post is also available in: English