About us

Tá Coláiste Íde lonnaithe istigh i dtigh galánta Seoirseach, eastát an Tiarna Fionntrá mar a bhí. Tá 104 acra talún timpeall ar an gcoláiste, 50 acra coillte ina measc.

Bhunaigh Roinn an Oideachais an coláiste mar choláiste ullmhúcháin do chailíní sa bhliain 1927, agus siad Siúracha na Trócaire a bhíodh á rith. Tá na céadta múinteoirí le Gaeilge líofa ó áiteanna ar fud na tíre cothaithe ag an gcoláiste ó shin. Nuair a tháinig deireadh le scéim na gcoláistí ullmhúcháin sa bhliain 1961, lean Siúracha na Trócaire orthu ag reachtáil Choláiste Íde mar scoil chónaithe do chailíní ar an dara leibhéal, agus ag cur oideachais as Gaeilge ar fáil mar ullmhúchán do scrúdaithe an stáit. Sa lá atá inniu ann, is faoi choimirce Chairde Choláiste Íde Teoranta a reachtáltar Coláiste Íde; sin comhlacht teoranta le stádas mar charthannacht, a chuir iar-scoláirí, muintir na scoláirí, agus cairde an choláiste ar bun sa bhliain 1996.

Tá an coláiste ag cur oideachas ar chaighdeán ard ar fáil i gcónaí do chailíní ó áiteanna ar fud na hÉireann. Sé Coláiste Íde an t-aon scoil amháin dá shórt i nÉirinn, scoil chónaithe seacht lá do chailíní a reachtáltar go hiomlán as Gaeilge. Tá éiteas an Choláiste préamhaithe i mana an Choláiste, “Glaine ár gCroí”.

Aidhm Choláiste Íde

Aidhm Choláiste Íde ná na scoláirí a ullmhú chun a ról féin sa tsaol a chomhlíonadh trí thacaíocht a thabhairt dóibh á bhforbairt féin go fisiciúil, go spioradálta, go hintleachtúil, agus ó thaobh na mothúchán de; chun meas a bheith acu orthu féin, ar dhaoine eile, agus ar Dhia na Glóire; chun meas a bheith acu ar an oidhreacht Ghaelach – ar an dtír, ar an dteanga, agus ar an dtraidisiún seo againn féin; chun grá don bhfoghlaim a chothú, mar aon le luacha a threoróidh ar feadh a saoil iad.


Coláiste Íde

Baile an Ghoilín
An Daingean
Co. Chiarraí
Éire

Teil: 0669151211
Faics: 0669151203
Web: www.colaisteide.com

image 1

image 1
image 1
image 1

This post is also available in: English