Tá roinnt folúntais againn don bhliain acadúil 2018-2019. Is féidir breis eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh linn láithreach.

Laethanta oscailte 14 & 15 Deireadh Fómhair 2017

12-5 i.n.

Tionólfar laethanta oscailte do dhaltaí nua ar an 14& 15 Deireadh Fómhair 2017 ag tosnú ar 12i.n. Beidh cur i láthair ar Choláiste Íde in Amharclann Íde ag tosnú ag 12.00 meán lae. Beidh agallaimh á reáchtáil ina dhiaidh sin do dhaltaí gur mian leo áit a fháil sa choláiste. Is deis iontach iad na laethanta oscailte chun turas a thabhairt ar an gColáiste, bualadh le n-ár n-daltaí agus an fhoireann agus na háiseanna go léir a fheiceáil.

Ofrailfear áiteanna i gColáiste Íde go luath tar éis na laethanta oscailte.

Tá pacáiste eolais agus foirm iarratais ar fáil ón gColáiste.

Próiseas Iontrála

Tá sé molta iarratas a dhéanamh ar áit i gColáiste Íde chomh luath agus is féidir toisc go bhfuil teorainn le líon na scoláirí a bhíonn ins gach rang, chun a chinntiú go bhfanann caighdeán an oideachais go hard. Mar chuid de phróiseas na hiontrála, bíonn agallamh neamh-fhoirmeálta leis an iarrthóir agus lena muintir/lena caomhnóirí, mar aon le tuairisc ón scoil ar a raibh sí ag freastal roimhe sin. Cuirtear áiteanna sa Choláiste ar fáil ar bhonn “cead ceártan”: an té is túisce istigh leis an iarratas is túisce a gheobhaidh áit.

Má tá spéis agat teacht chun agallaimh dean teagmháil linn láithreach. 066 9151211 or by email to info@colaisteide.com