Tá roinnt follúntais againn don bhliain acadiúil 2016-2017. Is féidir breis eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh linn láithreach.

Laethanta oscailte 15 & 16 Deireadh Fómhair 2016

12-5 i.n.

Tionólfar laethanta oscailte do dhaltaí nua ar an 10 & 15 & 16 Deireadh Fómhair 2015 ag tosnú ar 11.45. Beidh cur i láthair ar Choláiste Íde in Amharclann Íde ag tosnú ag 12.00 mean lae. Beidh agallaimh á reachtáil ina dhiaidh sin do dhaltaí gur mian leo áit a fháil sa choláiste. Is deis iontach iad na laethanta oscailte chun turas a thabhairt ar an gColáiste, bualadh le n-ár n-daltaí agus an fhoireann agus na háiseanna go léir a fheiceáil.

Ofrailfear áiteanna i gColáiste Íde go luath tar éis na laethanta oscailte.

Tá pacáiste eolais agus foirm iarratais ar fáil ón gColáiste. Ta breis eolais ar an bpróiséas iontrála sa nasc thíos.

Próiséas Iontrála

Tá se molta iarratas a dhéanamh ar áit i gColáiste Íde chomh luath agus is féidir toisc go bhfuil teorainn le líon na scoláirí a bhíonn ins gach rang, chun a chinntiú go bhfanann caighdeán an oideachais go hard. Mar chuid de phróiséas na hiontrála, bíonn agallamh neamh-fhoirmeálta leis an iarrthóir agus lena muintir/lena caomhnóirí, mar aon le tuairisc ón scoil ar a raibh sí ag freastal roimhe sin. Cuirtear áiteanna sa Choláiste ar fáil ar bhonn “cead ceártan”: an té is túisce istigh leis an iarratas is túisce a gheobhaidh áit.

Má tá spéis agat teacht chun agallaimh dean teagmháil linn láithreach.