Ag Ithe go Folláin

Tá foireann bídh sa choláiste a fhéachann chuige go mbíonn réimse éagsúil chothrom bídh á ithe ag na cailíní go léir. Cuirtear béim mhór ar bhia sláintiúil agus ullmhaitear an bhia ar fad sa cholaiste. Is féidir freastail ar gach riachtanas bídhe ach é a bheith curtha in iúil diunn roimh ré i scríbhinn.

Tugtar lón pacálta le torthaí freiseálta agus uisce buidéil do na scoláirí a bhíonn ag glacadh páirte sna himeachtaí lasmuigh, ar nós imeachtaí spóirt nó imeachtaí tar éis scoile. Deintear monatóireacht go rialta ar phatrún ite na scoláirí, agus spreagtar iad go gníomhach chun a bheith ag ithe go folláin. Deintear freastal cuí ar riachtanaisí speisialta bídh, ach go gcaithfear iad a chur i n-iúil roimh ré i bhfoirm scríte.