Táimid, Cailie agus Alanna ar an gcoiste Nuachtlitir i mbliana. Sé an post atá againn ná an Nuachtlitir a chur le chéile le heolas ó phobal an choláiste. Tá orainn taighde a dhéanamh faoi na himeachtaí a tharlaíonn i rith an téarma. Cuirimid an t-eolas agus na pictiúir le chéile don Nuachtlitir agus cuirtear é ar fail dos na tuismitheoirí agus do phobal na scoile. Déantar ceann a fhoilsiú gach téarma agus is féidir le duine é a fháil ar https://issuu.com/maritanieimhin/docs/an_f__ni__in_guth_na_ndalta__ nó ar shuíomh na scoile.