Táimid, Aoife Ághas, Michelle Nic Eoin, Emily Ní Cheilleachair & Jessie Ní Shúilleabháin ar an gcoiste Nuachtlitir i mbliana. Sé an post atá againn ná an Nuachtlitir a chur le chéile le heolas ó phobal an choláiste. Tá orainn taighde a dhéanamh faoi na himeachtaí a tharlaíonn i rith an téarma. Cuirimid an t-eolas agus na pictiúir le chéile don Nuachtlitir agus cuirtear é ar fail dos na tuismitheoirí agus do phobal na scoile. Beidh an chéad eagrán eile ar fáil i mí na Nollag.