Is sinne, Jade van Deventer & Clodagh Ní Chathmhaoil, Ceannairí ar an gCoiste Folláine i gColáiste Íde, táimid ana ghníomhach i  gcúrsaí spóirt a fhorbairt sa choláiste. Tá mórán foirne spóirt againn sa choláiste, ar nós cispheil, caid, rugbaí agus camógaíocht agus bíonn deis ag scoláirí imeacht ag marcaíocht capaill agus ag snámh chomh maith. Déanann an traenálaí cispheile Regina aclaíocht breise linn mar aon le badminton uair sa tseachtain. Tá ana shuim againn i gcúrsaí rugbaí agus tá traenálaí den scoth againn, Danno Ó Caoimh, agus tugaimid tacaíocht dó na cluichí a eagrú. Tá sé de dhualgas orainn an seomra acmhainní a chóiméad in ord agus eagar. Tugaimid tacaíocht don mhúinteoir Corp Oideachais Cúirt Bhosco a ullmhú dos na ranganna. Le déanaí tá club siúlóide tosnaithe sa scoil, tugann sé deis dos a scoláirí ó bhliain a haon go bliain a sé imeacht ar siúlóid tar éis dinnéir, ar an Mháirt agus an Déardaoin. Tá sé mar sprioc againn acmhainní spóirt a mhéadú ar mhaithe le scoláirí na scoile. Tuigimid go léir i gColáiste Íde an tábhacht a bhaineann le haclaíocht agus go gcoimeádann sé an inchinn agus an corp sláintiúil.