Cuirt Bhosco
Tá halla mór dea-chóirithe spóirt sa choláiste a chuireann áis iontach ar fáil do mhórán spórtanna difriúla, an pheil, an badmantan, an ghleacaíocht, an leadóg, an chispheil, an eitpheil, agus an pheil líontáin ina measc.
Áiseanna IT
Tá seomraí ríomhaireachta sa choláiste leis na háiseanna ríomhaireachta is déanaí; tá áiseanna ríomhphoist ann do gach scoláire agus do gach ball den bhfoireann; agus tá teacht ar an idirlíon ann ar bhonn “an bhanda leathan”. Tá córas oideachasúil i bhfeidhm chun scagadh a dhéanamh ar an idirlíon.
Seomra an Cheoil
I nIonad an Cheoil, tá seomraí múinteoireachta, seomraí cleachtais, agus seomraí stórais do na huirlisí.
An Leabharlann
Tá Leabharlann dea-sholárta againn le leabhair ficsin, leabhair neamh-fhicsin, agus leabhair thagartha, mar aon le nuachtáin, irisí, agus ábhar clos-amharc, as Gaeilge agus as Béarla.
Halla an Staidéir
Bíonn atmaisféar ciúin i Halla an Staidéir, mar gur féidir leis na cailíní a gcuid obair baile a chríochnú, agus staidéar agus aithbhreithniú a dhéanamh. Bíonn staidéar le maoirseacht ann gach tráthnóna agus ag amanta áirithe i rith an deireadh seachtaine. Cuirtear traenáil i scileanna an staidéir ar fáil do na cailíní go léir, agus is mór mar a bhíonn a leithéid ag teastáil, mar tugann sé tacaíocht dóibh a gcuid am staidéir a bhainistiú go héifeachtúil. Bíonn fócas láidir againn anseo i gColáiste Íde ar an staidéar, ar an obair baile, agus ar an aithbhreithniú, mar is atreisiú é ar an méid a bhíonn múinte sa tseomra ranga, agus cabhraíonn sé leis na scoláirí torthaí arda acadúla a bhaint amach.
Cuirt BhoscóFailtiúIMG_4162cispheil6trad11ami2Seipéal An Staidear laura Ni ChoistealaSuanlios Naomh Bríd Suanlios Naomh BreandánGrotto