An saol sa scoil chónaithe

Timpeallacht sábháilte spreagthach cothaitheach atá le fáil istigh i gColáiste Íde, timpeallacht foghlama a chuireann ar chumas na gcailíní ann a n-ábaltachtaí acadúla agus a mbuanna indibhidiúla a fhorbairt i suíomh maisitheach síochánta tuaithe. Cuireann an saol sa scoil chónaithe an tsábháilteacht agus an spreagadh ar fáil; cothaíonn sé an neamhspleáchas, úsáid éifeachtúil an ama, agus cairdeas a mhairfidh go deo. Seasaímid go daingean le soláthar oideachas agus forbairt phearsanta na scoláirí, chun a chur ar a gcumas a n-uaillmhianta féin a chomhlíonadh agus a n-áit féin a thógaint sa saol le barr muiníne, mar shaoránaigh le dea-oideachas, le cáilíochtaí arda, le meon freagrach, agus le tuiscint bháigiúil.

TOP