Mar Gheall Orainn

Cairde Cholaiste Íde Teoranta – Bord Stiúrthóirí an Choláiste
Feidhmeannaigh
Seán Ó Catháin – Cathaoirleach
Bríd Ní Lúing – Rúnaí
Máirín Uí Chonchubhair – Bainisteoir.

Is cúis mórtais do Chairde Choláiste Íde Teoranta go bhfuil Coláiste Íde, an t-aon choláiste chónaithe 7 lá iar-bhunoideachais lán Ghaelach sa tír mar aon leis an eastáit a ghabhann leis curtha in úinéireacht na comhlachta anois ag Siúracha na Trócaire.

Bhunaigh an Rialtas Coláiste Íde sa bhliain 1927 mar Choláiste Ullmhúcháin do chailíní a cháiligh mar ábhair múinteoirí agus ghlac Siúracha na Trócaire leis an gcuireadh é a reáchtáil.

Nuair a tháinig deireadh le ré na gColáistí Ullmhúcháin sa bhliain 1961 bheartaigh Siúracha na Trócaire leanúint ar aghaidh leis an láthair mar Mheánscoil Chónaithe lán Ghaelach do chailíní. Go deimhin dheineadar éacht thar tréimhse fada tré shár chaighdeán oideachais a sholáthar do ghlúnta de dhaltaí.

Níorbh aon ionadh é mar sin go raibh imní ar an bpobal nuair fógraíodh sa bhliain 1996 nach raibh sé i gceist ag na Siúracha leanúint leis an dualgas a bhí ar an Ord ó 1927 anall.

Is dá bharr sin a bunaíodh Cairde Choláiste Íde agus é mar aidhm ag an gComhlacht buanaíocht a thabhairt do thraidisiún saibhir oideachais a bhí fréamhaithe go daingean sa cheantar um an dtaca sin.

Le cabhair agus comhairle ó’s na Siúracha ar uairibh agus dar ndóigh le dicheall, dúthracht agus cumas an Bhoird, na múinteoirí, an fhoireann, agus daoine eile tá borradh breá folláin faoin gColáiste ag an dtráth seo.

Ag cur fáilte roimh an t-aistriú, dúirt Micheál Ó Muircheartaigh, Cathaoirleach, gur beart uasal agus fial a bhí i gcinneadh Siúracha na Trócaire Coláiste Íde agus an eastáit a bhronnadh ar Chairde Choláiste Íde Teo. “Siad Mná Rialta an Oird a fréamhaigh an oidhreacht luachmhar sa bhliain 1927 agus anois ag tús ré eile do’n gColáiste tá síol na buannaíochta curtha i gcré acu; Go gcúití Dia a saothar leo”a dúirt sé.

TOP