Clár seach-churaclam idirbhliaina don 5ú bliain

Is é an aidhm atá leis an gcúrsa idirbhliana don gcúigiú bliain i gColáiste Íde, An Daingean ná deiseanna atá lasmuigh don ngnáth churaclam acadúil a thabhairt do gach dalta

Cé do an cúrsa seo?

Ta an cúrsa oiriúnach do dhaltaí atá tar éis an Teastas Sóisearach a chríochnú agus atá inniúil ar an nGaeilge agus do dhaltaí gur spéis leo feabhas a chuir ar a gcumas sa Ghaeilge. Tá buntáistí ann do chúrsa Gaeilge na hArdteistiméireachta agus do dhaltaí atá ag iarraidh dul ar aghaidh chun gairmeacha san oideachas, sa dlí, gairmeacha iriseoireachta, meáin chumarsáide agus mar aistritheoirí.

 

Cúrsaí 2017/18;

 • Cúrsa Tiomána
  • Sábháilteacht ar an mbóthar
  • Ullmhú don Scrúdú Teoirice
  • Scrúdú Teoirice Tiomána (i dTrá Lí nó Cill Airne)
  • Ceadúnas Foghlaimeora
  • 3 uair a chloig tiomána le teagascóir atá cláraithe ag an RSA.
 • Cúrsa Sínis
  • An teanga (Mandarin)
  • Cultúr na Sínise
  • Bía na Sínise
 • Labhairt poiblí
 • Cúrsa meáin/scannánaíochta
 • Cúrsa Dlí agus turas Dlí go dtí na Ceithre Cúirteanna
 • Cúrsa HACCP
 • Cúrsa Garr Chabhair
 • Cúrsa Teanga Comhairíochta
 • Cúrsa ECDL
 • Cúrsa Scileanna Sóisialta
 • Cúrsa Scileanna Agallaimh (ar fáil i mBl. 6)
 • Sláinte agus Aclaíocht – West Kerry Fitness

 

Beidh gach dalta ag freastal ar ghnáth ranganna gach lá chun ullmhú don Ardteistiméireacht.

TOP