Clár seach-churaclam idirbhliaina don 5ú bliain

Is é an aidhm atá leis an gcúrsa idirbhliana don gcúigiú bliain i gColáiste Íde, An Daingean ná deiseanna atá lasmuigh don ngnáth churaclam acadúil a thabhairt do gach dalta

Cé do an cúrsa seo?

Ta an cúrsa oiriúnach do dhaltaí atá tar éis an Teastas Sóisearach a chríochnú agus atá inniúil ar an nGaeilge agus do dhaltaí gur spéis leo feabhas a chuir ar a gcumas sa Ghaeilge. Tá buntáistí ann do chúrsa Gaeilge na hArdteistiméireachta agus do dhaltaí atá ag iarraidh dul ar aghaidh chun gairmeacha san oideachas, sa dlí, gairmeacha iriseoireachta, meáin chumarsáide agus mar aistritheoirí.

Bliain a 5 / Fifth Years 

Cúrsa Garr Chabhair / Certified First Aid Course

Cúrsa HACCP / Certified HACCP Course

Cúrsa Radio i gcomhpháirtíocht le RTÉ Radió na Gaeltachta / Certified Radio Course with RTÉ Radio na Gaeltachta

Cúrsa Bia agus Dí / Certified Food & Beverage Course www.hospitalityskillsireland.com

Cúrsa Barista / Certified Barista

Cúrsa Tiomána / Certified Driving Course

Cúrsa E-Scooter / E-Scooter Course www.irishsoe.com

Cúrsa Sínis / Certified Chinese Language & Culture in conjunction with University College Cork

Cúrsa Eitice / Certified Etiquette Course

Cúrsa Sábháilteachta Sléibhe / Mountain Safety

Cúrsa Feasachta Drugaí & Alcóil / Drug & Alcohol Awareness Course

Gradam Gaisce an Uachtaráin / Gaisce the President’s Award www.gaisce.ie/award-levels/bronze-award-level

Turas Scoile Thar Lear / School Trip Abroad

 

Gach Rang / All Classes

Cumann Máistrí / Labhairt Poiblí / Toastmasters / Public Speaking

Eolaíocht Fhóiréinseach / Forensic Science

Scileanna Sorcais / Circus Skills

Ceardlann Féin Chosaint / Self Defence Workshop

Rince / Dance

Drámaíocht / Drama

Drumáil / Drumming workshop

Neartú Foirne / Team building

Ealaíon / Art

Cúram Craicinn / Skincare

Bia Shláintiúil / Healthy Eating

Ceardlann Fichille / Chess Workshop

Grianghrafadóireacht / Photography

Códáil / Coding

Cúrsaí Rince / Dance Courses

Bailé / Ballet

Rince Cruthaitheach / Creative Dance

Rince Ghaelach / Irish Dancing

Zumba / Zumba

 

Spórt / Sport

 Cispheil / Basketball

Rugbaí / Rugby

Peil Ghaelach / Gaelic Football

Sacar / Soccer

Leadóg / Tennis

Snámh / Swimming

Marcaíocht Capaill / Horse-riding

Cadhcáil / Kayaking

Ióga / Yoga

 

Turasanna / Trips

Turas Báid timpeall ar Bhá an Daingin / Boat Trips around Dingle Bay

Crazy Golf

Crazy Soccer

Bowling Buddies

Aquadome

Splash Water World

Tralee Bay Wetlands Eco and Activity Park

Pantomime

Dingle Ocean World

Turas Chinn Sleibhe / Slea Head Drive

Siamsa Tíre

Darkness into Light

Maraton an Daingin / Dingle Marathon

Turas ar Ghleanntaneasaigh / Glantennsig

Siúlóid Loch an Dúin / Lough a Dún Walk

Oíche Cultúra / Culture Night

Turas ar Thúr Éisc / Eisc Tower Mountain Climb (and other climbs)

https://twitter.com/colaiste_ide

https://www.instagram.com/colaiste_ide_an_daingean/

https://www.facebook.com/col.ide.161

 

Beidh gach dalta ag freastal ar ghnáth ranganna gach lá chun ullmhú don Ardteistiméireacht.

TOP