Tá coiste Fraincise (Conseil de François) sa scoil seo. Tá beirt scoláire ó gach rang ar an gcoiste. Bíonn cruinniú againn uair sa mhí chun gach rud a phlé. Tá cúinne Fraincise lasmuigh don Séipéal le póstaeir as Fraincis a rinne na cailíní sa scoil. Tá liosta ann freisin don moladh Fraincise – chun aitheantas a thabhairt dos na cailíní atá ag déanamh sár iarracht an teanga a labhairt. Tá an múinteoir i gceannas ar an liosta seo. Bhunaigh ár múinteoir Fraincise club chun cabhrú le foclóir a fhoghlaim. Is féidir le aon duine, sa scoil imeacht ann gach Dé hAoine ag 1.30. Cabhraíonn sé leis na cailíní ó bhliain 3 agus 6 go mór mhór. Canaimid amhráin agus imrímid cluichí foclóireachta.

This post is also available in: English