Ó a thosaigh an Coiste Uimhearthachta ta mórán bainte amach againn ó thaobh na Mata a chur chun cinn i gColáiste Íde.
Ag tús na scoil bhliana d’eagraíomar “Seachtain Uimhearthachta” -an fheidhm a bhí leis an seachtain úd ná an Matamaitic a spreagadh fud na scoile. Bhí tráth na gceist eagraithe againn dos na ranganna uile. Bhí an “puzal Mata” chomh rathúil sin gur thosnaigh na múinteoirí á thriail.
Bíonn cruinniú againn ar an Mhairt agus bíonn club Mata againn gach Déardaoin, ag am lóin, bíonn deis ag bliain 5 cabhrú le bliain 1.

This post is also available in: English