Scoil Cónaithe Choláiste Íde

Bhunaigh an Roinn Oideachais an coláiste mar scoil ullmhúcháin do chailíní i 1927 agus é á reáchtáil ag Siúracha na Trócaire. Ó bunaíodh é mar scoil ullmhúcháin i 1927 tá na céadta múinteoirí le Gaeilge líofa á gcothú ag an gcoláiste ó cheann ceann na tíre.

Eolas Teangmhála

Coláiste Íde

Coláiste Íde
Baile an Ghoilín
Daingean Uí Chúis
Co. Chiarraí
Éire

Teil: +353 (0) 66 915 1211
Faics: +353 (0) 66 915 1203

Ríomhphost: info@colaisteide.com
Seoladh ar líne: www.colaisteide.com

TOP