Fáilte ón bPríomhoide

Fáilte go suíomh idirlín Choláiste Íde. Meánscoil chónaithe is sea Coláiste Íde, a thugann oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge, fréamhaithe i luachanna Críostaíochta do scoláirí na tíre seo. Tá an scoil faoi choimirce Chairde Choláiste Íde Teoranta. Is cúis bróid dom oibriú le foireann phroifisiúnta atá tiomnaithe d’ard chaighdeán oideachais a sholáthar dos na scoláirí agus a chothaíonn dúil sa léann iontu, rud a chabhraíonn leo torthaí maithe a bhaint amach agus a sheasann leo ar feadh a saoil. 

Is iarr scoláire mé fhéin agus do chaith mé cúig bliana ana thaitneamhach ar fad anseo i gColáiste Íde faoi stiúir Siúracha na Trócaire. Thosaigh mé ag múineadh Eacnamaíocht Bhaile anseo i gColáiste Íde i 2005 agus is cúis mórtais domsa a bheith im’ Phríomhoide anseo ó 2008.  Mar iarr scoláire tuigim go rí mhaith an tábhacht a bhaineann le folláine na scoláirí agus tugtar tús áite do chúram tréadach na scoláirí agus tá sé mar sprioc againn go mbeadh gach scoláire sona sásta i dtimpeallacht scoile atá ómósach agus fáilteach.

Cuirimid clár leathan d’imeachta cultúrtha ar fáil ina measc ceol, amhránaíocht, drámaíocht, díospóireachtaí, traenáil ghutha, deaslabhraíocht mar aon le réimse leathan spóirt. Thar aon ní eile tá an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach lárnach in imeachtaí scoile agus léiríonn ár scoláirí meas agus bród i leith a dteanga agus a gcultúr i gcónaí.

Tá súil againn go mbaineann tú taitneamh as an suíomh idirlín agus tá mile fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn má tá breis eolais á lorg agat.

Mise le mór mheas,

Áine 

Áine Ní Chearbhaill

Príomhoide

TOP