Fáilte ón bPriomhoide

Fáilte go suíomh idirlín Choláiste Íde. Meánscoil chónaithe Chaitliceach is se Coláiste Íde, a thugann oideachas iomlán fréamhaithe i luachanna Críostaíochta dá cuid daltaí. Táimid ana bhuíoch don fhoireann a chuireann ard chaighdeán oideachais ar fáil dos na scoláirí agus a chothaíonn dúil sa léann iontu, rud a chabhraíonn leo torthaí maithe a bhaint amach agus a sheasann leo ar feadh a saoil. Tugtar tús áite do chúram tréadach na ndaltaí agus tá sé mar sprioc againn gur féidir le gach scoláire a bheith sona sásta i dtimpeallacht scoile atá ómósach agus fáilteach.

Cuirimid clár leathan d’imeachta cultúrtha ar fáil ina measc ceol, amhránaíocht, drámaíocht, díospóireachtaí, traenáil ghutha, deaslabhraíocht mar aon le réimse leathan spóirt.

Tá súil againn go mbaineann tú taitneamh as an suíomh idirlín agus tá mile fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn má ta breis eolais á lorg agat.

Mise le mór mheas,

Áine Ní Chearbhaill

Príomhoide

TOP