Tionólfar  laethanta oscailte ar na laethanta seo a leanas:

Deireadh Fómhair 13ú & 14ú 2018 do 

2019, 2020, 2021 & 2022

óna 12.00 – 16.00i.n.

Tá sé molta iarratas a dhéanamh ar áit i gColáiste Íde chomh luath agus is féidir toisc go bhfuil teorainn le líon na scoláirí a bhíonn ins gach rang, chun a chinntiú go bhfanann caighdeán an oideachais go hard. Má tá spéis agat teacht chun agallaimh dean teagmháil linn láithreach. 066 9151211 nó ar ríomhphost go dtí info@colaisteide.com

Próiseas Iontrála

Beidh agallaimh á reáchtáil do dhaltaí gur mian leo áit a fháil sa choláiste. Is deis iontach iad na laethanta oscailte chun turas a thabhairt ar an gColáiste, bualadh le n-ár n-daltaí agus an fhoireann agus na háiseanna go léir a fheiceáil. Ofrailfear áiteanna i gColáiste Íde go luath tar éis na laethanta oscailte.