Tionólfar  laethanta oscailte ar an 19 & 20 Deireadh Fómhair 2019

óna 12.00 go dtí 16.00 

Beidh an chéad lá oscailte eile ar siúl ar an 19 & 20 Deireadh Fómhair 2019 idir 12.00 – 16.00. Tugann lá oscailte deis iontach do theaghlaigh turas a thabhairt ar an gcoláiste, bualadh leis an bhfoireann agus leis na daltaí agus eolas a fháil. Is feidir agallamh a dhéanamh ar an lá, deis atá anseo chun eolas a mhalartú agus chun ceisteanna a chuir. Ofráiltear áiteanna i gColáiste Íde go luath tareis lá oscailte. Muna féidir taisteal ar an lá is feidir coinneadh a dheanmh ar dháta eile ach glaoch ar an gcoláiste roimh ré. Tá sé molta iarratas a dhéanamh ar áit i gColáiste Íde chomh luath agus is féidir toisc go bhfuil teorainn le líon na scoláirí a bhíonn ins gach rang, chun a chinntiú go bhfanann caighdeán an oideachais go hard. Má tá spéis agat teacht ar chuairt nó chun agallaimh dean teagmháil linn láithreach. 066 9151211 nó ar ríomhphost go dtí info@colaisteide.com