Scoil chónaithe do chailíní atá i gColáiste Íde atá lonnaithe ar imeall Bhá an Daingin i leithinis Chorca Dhuibhne i gCiarraí. Cuireann Coláiste Íde oideachas ar fáil do dhaltaí agus tá cáil náisiúnta ar an gcoláiste a bhíonn ar bharr liosta na scoileanna iar-bhunoideachais is fearr i gCúige Mumhan agus in Éirinn.

Ta curaclam leathan á sholáthar sa choláiste ag gnáth leibhéal agus ard leibhéal san Teastas Sóisearach agus san Ardteistiméireacht. Tá réimse ábhair eile ar fáil cuid acu ar bhonn príobháideach chomh maith.

Tá ról lárnach ag an gceol i saol Choláiste Íde. Tógann leor daltaí ceol mar ábhar scrúdaithe stáit agus scrúdaithe Acadamh Ríoga na hÉireann. Múintear réimse leathann ar nós piano, an chruit, an veidhlín, traenáil gutha agus múintear ceol teoirice chomh maith.

Sé Coláiste Íde an t-aon scoil amháin dá shórt i nÉirinn, scoil chónaithe seacht lá do chailíní a reáchtáiltear go hiomlán as Gaeilge. Tá éiteas an Choláiste fréamhaithe i mana an Choláiste, “Glaine ár gCroí”.

This post is also available in: English