Ag Ithe go Folláin

Tá foireann bídh sa choláiste a fhéachann chuige go mbíonn réimse éagsúil chothrom bídh á ithe ag na cailíní go léir. Cuirtear béim mhór ar bhia sláintiúil agus ullmhaitear an bhia ar fad sa cholaiste. Deintear freastal cuí ar riachtanaisí speisialta bídh, ach go gcaithfear iad a chur i n-iúil roimh ré i bhfoirm scríte. Bíonn foireann an tí ar diúite i Seomra an Bhidh le haghaidh gach béile ag cinntiú go bhfuil gach dalta ag ithe agus go bhfuil go leor ag gach duine.Deintear monatóireacht go rialta ar phatrún ite na scoláirí, agus spreagtar iad go gníomhach chun a bheith ag ithe go folláin.

Tugtar lón pacálta le torthaí freiseálta agus uisce buidéil do na scoláirí a bhíonn ag glacadh páirte sna himeachtaí lasmuigh, ar nós imeachtaí spóirt nó imeachtaí tar éis scoile.

Bíonn Seomra an Bhidhe ar oscailt tríd an lá ar fad go dtí thart ar 21.45 istoiche agus tá míle fáilte roimh daltaí dul isteach chun ithe aon uair is mian leo.