Tá Coláiste Íde ag cuir oideachas ar ard-chaighdeán ard ar fáil do chailíní ar fud na hÉireann ó bunaiodh é sa bhliain 1927. Sé Coláiste Íde an t-aon scoil dá shórt i nÉirinn, scoil chónaithe seacht lá do chailíní a reachtáltar go hiomlán as Gaeilge.
Tá éiteas an Choláiste préamhaithe i mana an Choláiste, “Glaine ár gCroí”.
Tá spás i gColáiste Íde do 150 scoláire, agus is mó buntáiste a bhaineann leis an oideachas Gaelach a cuirtear ar fáil ann. Iad siúd a thaobhaíonn leis an oideachas dátheangach, maíonn siad go dtugann a leithéid d’oideachas buntáistí tréana cognaíochta do na scoláirí, mar aon le cumas méadaithe chun fadhbanna a réiteach, agus leibhéal ardaithe litearthachta.
Is scoil chónaithe Chaitliceach é Coláiste Íde, agus seasaíonn an coláiste go daingean le prógram oideachais le meon na Críostaíochta.