Táillí

Is €7,400 an táille bliantúil chónaithe don mbliain acadiúil ó deireadh Lúnasa go deireadh Mí Bealtaine nuair a thagann an bliain chun críche.

Ba chóir gach táille, an táille chónaithe agus táillí breise a dhíol tríd an gcóras leictreónach ar an leathnach baile don suiomh idirlinn. Ba chóir ainm an dalta a úsáid gach uair mar thagairt.

Is féidir an táille chónaithe a dhíol ina trí coda: i mí an Mheithimh, i mí Lúnasa, agus i mí Eanair. Tá rudaí breise ar fáil ar bhonn roghnaitheach, ach caithfear díol astu i mí Meán Fhómhair.

Tá deontaisí ar fáil ó Roinn an Oideachais faoi choinníollacha áirithe chun na costaisí cónaithe a chlúdach. Lorg “Deontas Eislóistín Cheantar Iargúlta” (nó “Remote Area Grants”) ar an suíomh www.education.ie chun teacht ar na sonraí.

Bronntar sé cinn de scoláireachtaí gach bliain ar scoláirí a bhíonn ag teacht isteach sa chéad bhliain a léiríonn bua nó cumas ar leith sa Ghaeilge, agus i n-aon cheann d’ealaíonta traidisiúnta na tíre: an ceol, an amhránaíocht, nó an rince. Deintear cinneadh mar gheall orthu seo ar Lá Oscailte na Scoile sa bhliain sara dtiocfadh na scoláirí isteach i gColáiste Íde.

TOP